Teckenspråkstolkning
dövblindtolkning
skrivtolkning

Kvalitet | Stabilitet & Glädje | Dialog | Lika värde

Om oss

HISTORIK

Den 1 januari 2012 startade Ulrika Hansdotter eget som teckenspråks- och dövblindtolk efter tolv år på tolkcentralen i Vänersborg. Då företaget var nytt och inget avtal med tolkverksamheten fanns jobbade hon under sju månader som underleverantör till Kristinelunds Tolkservice. Ulf Liljenbäck har jobbat som teckenspråks- och dövblindtolk i det egna företaget Kristinelunds Tolkservice på heltid sedan 2002.

Samarbetet fungerade väldigt bra och inför en upphandling 2012 bildades det gemensamma bolaget Auktoriserad Tolk Sverige AB. I november 2013 köpte Auktoriserad Tolk Sverige AB Tecken & Tolk Sverige AB.

Under ett par intensiva år har vi arbetat med att få ihop två företagskulturer till en gemensam kultur och börjar nu se frukterna av arbetet.

Tecken & Tolk Sverige AB arbetar idag enligt vår vision:
Kvalitet, Stabilitet & Glädje

Samt enligt vår värdegrund:
Dialog, Lika Värde

LÖPANDE ARBETE

Det har visat sig att Ika och Ulf kompletterar varandra väl. Ika har flera års erfarenhet från verksamhetsutveckling och att driva grupper vilket gör henne till den som har mest inriktning på personalfrågor. Ulf har lång erfarenhet av att driva företag och är ansvarig för den löpande bokföringen.

Redan tidigt, och vidare nu när verksamheten rullar på, ser vi de stora fördelarna med att vara två likvärdiga ägare i vårt bolag. Vi bollar idéer och kommer till gemensamma beslut. Detta ger också en ökad förståelse för hur den andre fungerar och kan på så sätt ta egna beslut som är väl förankrade.

Idag har vi utökat bollandet med hela vår ledningsgrupp som består av Arja Harrysson, Enhetschef i Örebro, Anki Johansson Nordqvist, administrativt verksamhetsstöd samt Jenny Bergman, Enhetschef Stockholm/övergripande verksamhetsstöd.

Ika Hansdotter Delägare, Enhetschef, Teckenspråks- & dövblindtolk

Ika Hansdotter

Ulf Liljenbäck Delägare, Teckenspråks- & dövblindtolk

Ulf Liljenbäck

Örebro

..


Arja Harrysson

Arja Harrysson

Enhetschef

Rebecca Nord Samordnare, tsp-tolk

Rebecca Nord

Samordnare, Teckenspråks- & dövblindtolk

Camilla Israelsson

Camilla Israelsson

Teckenspråks- & dövblindtolk

Charlotte Östergrens

Charlotte Östergrens

Teckenspråks- & dövblindtolk

Elin Höglund

Elin Höglund

Teckenspråks- & dövblindtolk (föräldraledig)

Emma Gustafsson

Emma Gustafsson

Teckenspråks- & dövblindtolk

Johanna Tucinska

Johanna Tucinska

Teckenspråks- & dövblindtolk

Josefin Edin

Josefin Edin

Teckenspråks- & dövblindtolk

Josefin Eriksson

Josefin Eriksson

Teckenspråks- & dövblindtolk

Louise Nilsson

Louise Nilsson

Teckenspråks- & dövblindtolk

Malin Stenvall

Malin Stenvall

Teckenspråks- & dövblindtolk (föräldraledig)

Nikki Själaro

Nikki Själaro

Teckenspråks- & dövblindtolk

Sara Enbom

Sara Enbom

Teckenspråks- & dövblindtolk

Stockholm


Jenny Bergman Enhetschef Stockholm  & Övergripande verksmahetsstöd

Jenny Bergman

Enhetschef & Övergripande verksamhetsstöd

Malin De Carolis Samordnare, Teckenspråks- & dövblindtolk

Malin De Carolis

Samordnare, Teckenspråks- & dövblindtolk

Ulf Liljenbäck Delägare, Teckenspråks- & dövblindtolk

Ulf Liljenbäck

Delägare, Teckenspråks- & dövblindtolk

Frida Hassel Borowski Teckenspråkstolk

Frida Hassel Borowski

Teckenspråkstolk

Hannadi El Assir Teckenspråks- & dövblindtolk

Hannadi El Assir

Teckenspråks- & dövblindtolk

Kristian Östberg Teckenspråks- & dövblindtolk

Kristian Östberg

Teckenspråks- & dövblindtolk

Linda Snickars Teckenspråks- & dövblindtolk

Linda Snickars

Teckenspråks- & dövblindtolk

Sandra Gromoff Söderqvist Teckenspråks- & dövblindtolk

Sandra Gromoff Söderqvist

Teckenspråks- & dövblindtolk

Susanne Söder Teckenspråks- & dövblindtolk

Susanne Söder

Teckenspråks- & dövblindtolk

Västra Götaland


Ika Hansdotter Delägare, Enhetschef, Teckenspråks- & dövblindtolk

Ika Hansdotter

Delägare, Enhetschef, Teckenspråks- & dövblindtolk

Linda Thulin Samordnare Teckenspråks- & dövblindtolk

Linda Thulin

Samordnare, Teckenspråks- & dövblindtolk

Anki Johansson Nordqvist Samordnare, administrativt stöd

Anki Johansson Nordqvist

Samordnare, administrativt stöd

Emma Larsson Teckenspråks- & dövblindtolk

Emma Larsson

Teckenspråks- & dövblindtolk

Hanna Pilbom Teckenspråks- & dövblindtolk

Hanna Pilbom

Teckenspråks- & dövblindtolk

Ingela Jansson Vuxendövtolk

Ingela Jansson

Vuxendövtolk

Åsa Hammarström Teckenspråks- & dövblindtolk

Åsa Hammarström

Teckenspråks- & dövblindtolk